Nyugdíjbiztosítással kiszámíthatóbb, boldogabb
és biztonságosabb nyugdíjas évei lesznek!

Nyugdíjbiztosítás blog

2016-tól nyugdíjasok

2016-03-05

2016-tól azok mehetnek nyugdíjba, akik: 1953-ban született személyek, az a nő, aki 2016-ra megszerzi a kedvezményes nyugdíjra való jogosultságot

A nyugdíjigénylő azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat (vagy résznyugdíjat) megállapítják, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a Tbj. rövidítéssel közismert tövény) 5. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti: biztosítással járó jogviszonyban sem Magyarországon, sem - a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló közösségi rendelet hatálya alá tartozó személy esetében - Európai Unió/Európai Gazdasági Térség államaiban, ideértve Svájcot is, sem - a szociálpolitikai (szociális biztonsági) egyezmény hatálya alá tartozó személy (ha az egyezmény eltérően nem rendelkezik) - az adott szerződő államban nem állhat!

  • Tbj. 5.§ (1) bekezdés a) pont: munkaviszony, közalkalmazotti viszony, közszolgálati viszony, az igazságügyben dolgozók szolgálati jogviszonya, közfoglalkoztatási viszony, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonya, a fegyveres erők és testületek tagjainak különféle szolgálati jogviszonyai - akár teljes, akár részmunkaidőben történik a foglalkoztatás.
  • Tbj. 5.§ (1) bekezdés b) pont: a szövetkezet tagja, aki e minőségében munkaviszony, vállalkozási jogviszony, vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködik (kivéve a szociális szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző tagot és az iskolaszövetkezeti tanuló tagot).


E két kategória esetén a jogviszonyokat a nyugdíjigénylőnek meg kell szüntetnie!


Az egyéni és társas vállalkozók esetében nincs szükség a biztosítással járó jogviszony megszűntetésére, mert tevékenységük automatikusan átalakul kiegészítő tevékenységet folytató vallalkozói jogviszonnyá.

Fontos továbbá: bármely életkorban szüneteltetik az öregségi nyugdíja folyósítását annak a személynek, aki közalkalmazotti jogviszonyban, kormányzati, állami vezetői, közszolgálati, bírói, igazságügyi alkalmazotti, ügyészségi szolgálati viszonyban, fegyveres szervvel hivatásos, valamint a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszonyban áll. Újraindul a folyósítás, amennyiben a munkaviszony megszűnik.

Fontos a nyugdíj mértékének megállapítása. Ez három műveletre épül.

  1. A nyugdíj igénylőjének egész életében szerzett szolgálati idejének napra pontos megállapítása
  2. A nyugdíjigénylő havi életpálya átlagkeresésének megállapítása
  3. A szolgálati idő hosszától függő nyugdíjskála alkalmazása


Nyugdíjigény benyújtása előtt:

  1. tisztázni kell a szolgálati idő hosszát
  2. valamint meg kell szüntetnünk a biztosítási jogviszonyunkat attól a naptól, amelytől nyugdíjunk megállapítását kérjük.


Nyugdíjigény benyújtásához esetenként be kell szerezni:

  • végzettséget igazoló dokumentumok, katonakönyv, ipari tanuló munkakönyv, szakmunkástanulói bizonyítvány, egészségügyi vagy mezőgazdasági szakiskolai bizonyítvány, oklevél vagy szakképző iskolai tanulószerződés, egyházi igazolás az egyházi személyként, szerzetesrendi tagként, diakonissza nővérként szerzett szolgálati idő igazolására, az igénylő birtokában lévő munkabér-, illetve jövedelemigazolás, a megyei vagy fővárosi kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szervének vagy a társadalombiztosítási kifizetőhellyel rendelkező foglalkoztatónak az igazolása a táppénz vagy egyéb egészségbiztosítási pénzellátás folyósításának időtartamáról


Fontos! Ezeket az okiratokat nem kell becsatolni, ha a szolgálati időről és a nyugdíjjárulék alapját képező keresetekről szóló határozat lefedi az érintett időszakot - és a határozattal a nyugdíjigénylő is egyetértett.


Érdemes figyelemmel kísérni a nyugdíjat érintő változásokat, alakuló jogszabályokat!

 

<< vissza a nyugdíjbiztosítás blog főoldalára

 
NYUGDÍJprobléma.hu - Nyugdíjbiztosítással megelőzhető © Minden jog fenntartva. 2015
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-91270/2015